Regulamin sklepu ascad.pl

O sklepie internetowym Ascad.pl
Sklep internetowy Ascad.pl, działający pod adresem www.ascad.pl, prowadzony jest przez ASCAD, al. Armii Krajowej 4a, lok.109 35-307 Rzeszów, NIP: 867-103-05-29, Regon: 830228150.

Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności sklepu www.ascad.pl jest sprzedaż drukarek wielkoformatowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Opisy produktów
Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym Ascad.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Ascad.pl przyjmowane są poprzez stronę www.ascad.pl i realizowane według kolejności ich składania.
 2.  Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz dostawy.
 3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. ASCAD zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji ASCAD niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od ASCAD (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.
 5. Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

Czas realizacji zamówienia
Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora.
Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju towaru.

Sposoby płatności
ASCAD oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:

 1. gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru).
 2. gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy ASCAD;
 3.  przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez ASCAD Faktury Proforma). Towar wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto bankowe (numer podany niżej) lub po otrzymaniu potwierdzenia przelewu drogą mailową (na adres: sklep@ascad.pl);
 4.  poprzez Przelewy24 .

Rezygnacja z zamówienia
W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres sklep@ascad.pl. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeśli towar nie został jeszcze wysłany do Klienta oraz zamówienie nie dotyczy imiennych licencji na oprogramowanie lub towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie Klienta.

Zwroty

 1. Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Wówczas należy zwrócić towar w stanie niezmienionym w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego. Ponadto zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak OPROGRAMOWANIE.
 2. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki ASCAD ma zwrócić zapłatę.
 3. Adres wysyłki: ASCAD, al. Armii Krajowej 4a, lok.109 35-307 Rzeszów.
 4. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa Klient.
 5. Po otrzymaniu zwrotu ASCAD wystawi fakturę korygującą, którą Klient musi podpisać i zwrotnie odesłać. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej ASCAD zwróci pieniądze na konto Klienta.
 6. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru nie dotyczą podmiotów gospodarczych.

Reklamacje/serwis

 1. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji mailowo na adres sklep@ascad.pl lub pisemnie na adres ASCAD.
 2. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis i w przypadku jej uznania, uszkodzony towar zostaje naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli wymiana jest niemożliwa z powodu niedostępności towaru, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny, o parametrach nie gorszych od reklamowanego.
 3. ASCAD wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami  prawa cywilnego (art. 558 k.c.).

Dane osobowe
Klient, dokonujący zakupu w sklepie Ascad.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu przez sklep Ascad.pl.

 

Karty płatnicze

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
ASCAD zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie Ascad.pl. Nie dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez ASCAD o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

Dane kontaktowe
ASCAD
Al. Armii Krajowej 4a lok. 109
35-307 Rzeszów
E-mail: sklep@ascad.pl