Kosztorysowanie

Buduj z głową

787,20 1 729,38  640,00 1 406,00  netto

INTERCENBUD

NORMA EXPERT EDU – WERSJA SZKOLENIOWA

1 476,00  1 200,00  netto

NORMA PRO EDU – WERSJA SZKOLENIOWA

1 230,00  1 000,00  netto

PLANISTA

1 196,79 1 709,70  973,00 1 390,00  netto

SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW

57,75  46,95  netto
Promocja!

NORMA EXPERT

62,46 7 158,60  50,78 5 820,00  netto
Promocja!

NORMA PRO

50,16 6 469,80  40,78 5 260,00  netto
Promocja!

NORMA STANDARD 2

1 564,56 5 559,60  1 272,00 4 520,00  netto

NORMA STANDARD 2 – 365

246,00 2 595,30  200,00 2 110,00  netto

SYSTEM ATHENA

6 469,80 6 986,40  5 260,00 5 680,00  netto

Miara PRO

2 558,40  2 080,00  netto