Fluid Desk – Hydronicpack 5.0 dla AutoCAD ZAPYTAJ O CENĘ TEL. 178590362, SPRZEDAZ@ASCAD.PL

SKU: Hydronicpack Kategoria: Tagi: ,

Hydronicpack to najbardziej wszechstronne oprogramowanie do projektowania wodnych systemów chłodniczych i grzewczych.

Najważniejsze funkcje Hydronicpack:

 • Zarządzanie parametrycznymi bibliotekami urządzeń.
 • Narzędzia do tworzenia opisów i wymiarowania.
 • Projektowanie budynków wielopiętrowych z wykorzystaniem wielu rysunków.
 • Automatyczny dobór średnic – użytkownik definiuje własne reguły rysunkowe dla wybranych materiałów, z których wykonane są rurociągi i na tej podstawie program dobiera średnice zaprojektowanej instalacji.
 • Wstawianie zaworów – Zawory odcinające, regulacyjne lub równoważące terminali np. klimakonwektorów wentylatorowych – w przypadku których należy najpierw dokonać konfiguracji kryteriów doborowych, wstawione są automatyczne, co znacząco zwiększa efektywność projektowania.
 • Obliczenia hydrauliczne – Po połączeniu wszystkich terminali i źródeł, wstawieniu armatury oraz włączeniu opcji „Automatyczny dobór średnic” program wykonuje pełne obliczenia hydrauliczne (dla podstawowych rozwiązań projektowych), dobiera średnice rurociągów, definiuje wielkości i nastawy zaworów regulacyjnych oraz równoważących.

Sześć głównych funkcji rysunkowych:

 • ŁĄCZENIE: Szybkie łączenie fragmentów instalacji bez konieczności wyboru elementów z biblioteki. Program dobiera i wstawia odpowiednie kształtki oraz tworzy bezkolizyjne podejścia.
 • WSTAWIANIE: Po zaznaczeniu opcji „Automatyczny dobór średnicy” w oknie „Modyfikacji elementu” podczas wstawiania zaworów, pomp lub akcesoriów wybrane elementy zostaną odpowiednio dobrane zgodnie ze zmieniającymi się średnicami przewodów rurowych. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona do połączenia wybranych elementów z przewodami rurowymi wykorzystane zostaną, elementy redukcyjne i adaptery.
 • PROJEKTUJ INSTALACJĘ: Umożliwia prowadzenie instalacji jednorurowych oraz wielorurowych poprzez wskazanie punktów jej przebiegu. W tracie rysowania można dowolnie zmieniać średnice rurociągów, ich rzędną wysokości, oraz odległość pomiędzy rurami przy projektowaniu systemów wielorurowych. Możliwe jest również wstawianie pionów poprzez wykorzystanie opcji „Rysuj teraz” poprzedzone wskazaniem punktu startowego i wpisaniem rzędnej wysokości, na której pion ma się kończyć. Używając opcji „Nachylenie rury” możliwe jest rysowanie przewodów rurowych z określonym spadkiem.
 • PROJEKTUJ BYPASS: Można wstawić bypass w celu regulacji hydraulicznej zaprojektowanych instalacji. Połączenie poprzez bypass zostanie wstawione po wyborze punktów na rurach zasilania i powrotu w wybranym systemie chłodniczym lub grzewczym.
 • PRZEKRÓJ: Daje możliwość tworzenia przekrojów instalacji pod dowolnym kątem, a elementy pokazane w utworzonym widoku są wyłączone ze specyfikacji.
 • PRZEKRÓJ POMOCNICZY: Polega na przeniesieniu wybranego fragmentu instalacji do widoku – rzutu pomocniczego wykonanego pod dowolnym kątem po to, aby ułatwić dorysowanie brakującej części systemu lub zweryfikować wcześniej niewidoczne kolizje.

Wspierane platformy to BricsCAD V17, V18 PRO/Platinium i AutoCAD 2014 do 2020.