Instrukcje przeprowadzania aktualizacji oprogramowania układowego HP DesignJet – T1700, Z6, Z9+, Tx600 i 3600XL

Istnieją różne metody aktualizacji oprogramowania układowego drukarki:

Opcja 1 – automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego z poziomu panelu przedniego drukarki

(Wymagane jest włączenie usług sieci Web oraz dostępność połączenia z Internetem)

 1. Wybierz kolejno opcje Main Menu (Menu główne) > Settings (Ustawienia) > Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania układowego), a następnie zaznacz pole Automatic (Automatycznie).

Opcja 2 – automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego przy użyciu wbudowanego serwera internetowego

(Wymagane jest włączenie usług sieci Web oraz dostępność połączenia z Internetem)

 1. Wpisz adres IP drukarki w dowolnej przeglądarce internetowej, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy drukarki.
 2. Wybierz kartę About printer (Informacje o drukarce), a następnie wybierz opcję Firmware update (Aktualizacja oprogramowania układowego).
 3. Naciśnij przycisk Check now (Sprawdź teraz), aby sprawdzić, czy nowe oprogramowanie układowe jest dostępne.
 4. Jeśli będzie dostępne nowe oprogramowanie układowe, zostanie wyświetlona odpowiednia informacja oraz pojawi się opcja pobrania i zainstalowania tego oprogramowania

Opcja 3 – ręczna aktualizacja oprogramowania układowego przy użyciu napędu USB

 1. Pobierz plik oprogramowania układowego z:
 2. Skopiuj pobrany plik oprogramowania układowego na puste urządzenie USB sformatowane wcześniej w systemie plików FAT32.
 3. Podłącz urządzenie USB do portu USB na panelu przednim.
 4. Na panelu przednim zostanie wyświetlony asystent aktualizacji oprogramowania układowego ułatwiający przejście przez proces aktualizacji.

Opcja 4 – ręczna aktualizacja oprogramowania układowego przy użyciu wbudowanego serwera internetowego

 1. Pobierz plik oprogramowania układowego, korzystając z łączy wymienionych w Opcji 3.
 2. Wpisz adres IP drukarki w dowolnej przeglądarce internetowej, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy drukarki.
 3. Wybierz kartę About printer (Informacje o drukarce), a następnie wybierz opcję Manual Firmware update (Ręczna aktualizacja oprogramowania układowego).
 4. Wyszukaj i wybierz pobrany plik z najnowszym oprogramowaniem układowym.
 5. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).
 6. Proces aktualizacji oprogramowania układowego rozpocznie się automatycznie.

Opcja 5 – ręczna aktualizacja oprogramowania układowego przy użyciu narzędzia HP DesignJet Utility

Windows:

 1. Pobierz plik oprogramowania układowego, korzystając z łączy wymienionych w Opcji 3.
 2. Otwórz narzędzie HP DesignJet Utility.
 3. Przejdź na kartę Admin (Administracja).
 4. Wybierz opcję Launch Firmware update (Uruchom aktualizację oprogramowania układowego). Zostanie otwarty wbudowany serwer internetowy. Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionym w Opcji 2 lub Opcji 4.

Zastrzeżenie prawne
© 2020 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej udziela się na produkty i usługi firmy HP, znajduje się w dołączonych do nich warunkach gwarancji. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie.