PLANISTA

1 196,79 1 709,70  973,00 1 390,00  netto

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

PLANISTA pozwala na harmonogramowanie robót budowlanych z użyciem dodatkowych narzędzi, m.in. takich jak filtrowanie i sortowanie harmonogramów, czy analizę kosztów robocizny. Dodatkowo wyposażony jest w moduły: Postęp robót, Obrót finansowy oraz Wykresy.

Cechy programu Planista

 • Program Planista służy do harmonogramowania przedsięwzięć (w tym przedsięwzięć budowlanych).
 • Program ma możliwość czytania danych kosztorysowych zawartych w plikach *.ath i umożliwia wykorzystanie tych danych w procesie sporządzania harmonogramów.
 • Umożliwia automatyczne utworzenie czynności z elementów scalonych kosztorysu lub z pozycji kosztorysowych.
 • Harmonogram można też tworzyć w części lub w całości bez użycia kosztorysu wprowadzając dane z klawiatury.
 • Czynności dzielą się na zwykłe i zbiorcze będące odwzorowaniem czasowym czynności zwykłych im podległych. Można wprowadzać dowolnie dużo zagłębień czynności zbiorczych (ilość „pięter” w drzewie czynności).
 • W procesie układania harmonogramów można wykorzystać procedury modelowania sieciowego. Umożliwiają one wyznaczenie ścieżek krytycznych i globalnych oraz lokalnych rezerw czasu dla czynności nie leżących na ścieżkach krytycznych.
 • Dla czynności zwykłych można ustalać daty graniczne, które pilnują wyznaczonych zakresów czasowych narzuconych dla części lub całego harmonogramu.
 • Dla czynności zwykłych i zbiorczych można ustalać też daty charakterystyczne, które informują jedynie o istotnych datach związanych z realizacją harmonogramu.
 • Na podstawie harmonogramu można sporządzić automatycznie zestawienia okresowe (miesięczna, tygodniowe itp.) na nakłady rzeczowe i finansowe. Raporty o zapotrzebowaniu można eksportować do Excela.
 • Czynności można opisywać dodatkowo za pomocą znaczników umożliwiających dowolne filtrowanie i sortowanie harmonogramów. Zestawienia nakładów wykonywane są dla przefiltrowanych czynności, np. dla wybranego podwykonawcy.
 • Za pomocą czynności hamakowych można modelować w harmonogramie koszty czasu (np. koszt dzierżawy sprzętu) czy kar umownych wynikających z opóźnień realizacji zadań.
 • Za pomocą tzw. czynności etapowych można podzielić każde zadanie na etapy z wyznaczonymi przerwami pomiędzy tymi etapami.
 • W harmonogramie można rejestrować procentowy postęp robót ( rejestracja uproszczona) lub wg wykonanych obmiarów robót zawartych w pozycjach kosztorysowych (rejestracja szczegółowa). Postęp robót widoczny jest na harmonogramie.

 


Masz pytania? Chcesz negocjować cenę? Skontaktuj się z nami!

tel. 17 85 90 362, 693 53 83 83

email: biuro@ascad.pl

Fanpage Facebook